قالبسازی و تعمیرات قالب :
 

واحد قالبسازي شركت سیمین قطعه مهر آماده ارائه هر گونه خدمات ساخت و تعمیر انواع قـالبهاي چدني ، پروگرسیو ، مرحله ای و انواع پنل گیج و فیکسچرطبق استاندارد های طراحی و قالبسازی به مشتریان خود است .


To Top