ماشینکاری :

واحد ماشينكاري شركت سیمین قطعه مهر با در اختيار داشتن ماشينهاي براده برداري CNC با دقت بالا و نيروي انساني متخصص توانایی

اجراي فرايند ماشينكاري را  جهت ساخت قالبهاي فلزيG5.G4.G3  دارد كه خلاصه فعاليتهاي اين واحد بشرح ذيل ميباشد :

- ماشینکاری و ساخت قالبهاي كشش ، برش و خم و ....از مرحله ساخت مدل فومي تا انتهاي ماشينكاري Casting با استفاده از مدلهاي سه بعدي كامپيوتري .

ـ تهيه برنامه هاي ماشينكاري قطعات با استفاده از نرافزارهاي PowerMill و Powershap .

ـ طراحي و ساخت ابزارهاي مخصوص جهت ماشينكاري قطعات خاص .

ـ ارائه خدمات مشاوره اي در خصوص ماشينكاري قطعات خاص . 

To Top