طراحی و CAD/CAM :

 استفاده از نرم افزار های Catia - v5 و  Auto form در طراحی و مستند سازی مدارک فنی و نقشه های قالب
اجرای طرح و ساخت انواع قالب (پروگرسیو-چدنی-مرحله ای) و پنل گیج و فیکسچر با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته
طبق استاندارد  Foji و ساخت و تحویل نمونه (با حفظ کیفیت)
ضمانت قالبهای ساخته شده مبتنی بر درخواست مشتری به همراه قطعات یدکی
استفاده از سیستم مدیریت پروژه جهت برنامه ریزی و کنترل پروژه به همراه تعیین فعالیتها و تخصیص منابع و ارائه گانت چارت لازم با جزئیات کامل
ارائه مشاوره فنی در مورد فرآیندهای خاص و مهندسی معکوس مجموعه های صنعتی


To Top